Tuesday, December 17, 2013

Tą patį vakarą dalyvaujame ir naktiniame žygyje stovyklos teritorijoje. Pagal nuorodas turime rasti


Rytas, 05:50 skamba žadintuvas. Atidėti. carpet cleaning las vegas Po penkių minučių skamba vėl. Nesikelsiu, tingiu. O jeigu gailėsiuosi, kad praleidau stovyklą? Mintyse tyla. Dvejoju. Statau vieną koją ant žemės ir keikiu žadintuvą, rytą bei Kauno naktis. Užrakinu duris, peržengiu šiukšlių jūrą prie Hesburger’io ir lipu į troleibusą. Kitoje stotelėje įlipa du vaikinai. Turbūt taip pat į stovyklą. Vos paneša savo krepšius, bet miegmaišių neturi miegoti neketina. Pasiekiam geležinkelio stotį ir lipam į traukinį. Kelionė į virsmą subalansuotu fuksu prasideda.
Kai išlipame iš traukinio Vievyje, VDU SA klausia, ar tikrai visi galime eiti gana nemažą atstumą . Mirtina tyla prisipažinti net ir tokiu atveju būtų nejauku. Pajudame per miestelį, sunkiai tempiame krepšius, po truputį susipažįstame. Kadangi esame antroji stovyklos pamaina, dalinamės carpet cleaning las vegas menkomis nuogirdomis, kad pas tą ir tą grupėj žiauriai kankina ir panašiai. Juokinga. Gal geriau reikėjo pasilikti ryte lovoje? Pusiaukelėje imu gailėtis dar ir dėl to, kad nepasakiau, jog negaliu eiti. Neabejoju, kad taip mano beveik visi aplink.Vis dėlto išvystas carpet cleaning las vegas miškas teikia vilčių. Netoliese pasigirsta muzika. Greitinam tempą. Mus pasitinka VDU SA himnas ir išsišiepę atstovybės narių veidai.
Įvairiausių spalvų kuopos įsikuria daug istorijų ir nuotykių mačiusiuose nameliuose, ir netrukus prasideda įvairiems žaidimams skirtas laikas. Žydrosios kuopos vadovai tarp dviejų medžių carpet cleaning las vegas maždaug pečių lygyje carpet cleaning las vegas ištiesia virvę. Visa mūsų komanda, kurią sudaro 11 narių, turi persikelti į kitą virvės pusę nuolat liesdami vienas kitą, o virvės negalėdami paliesti. Pradžioje vienas komandos narys bando ją peršokti. Pasekmės turėtų būti visiems aiškios. Kuriame naują planą, pradedame nervintis. Dauguma nebenori žaisti. Imu klausti savęs, ką čia veikiu. Bandome toliau. Praeina carpet cleaning las vegas nemažai laiko, mums leidžiama liesti virvę, bet negalime paleisti vienas kito. Nors tai vis dar labai sudėtinga, tačiau visi persikeliame per virvę. Labai džiaugiamės, kad nepasidavėme pusiaukelėje ir įveikėm užduotį. Artėjant pietų metui vadovai paklausia, kas nori eiti į virtuvę anksčiau už kitus ir truputį ten padėti darbuotis. Paskutinį kartą valgiusi 6 ryto, su didžiuliu užsidegimu pasisiūlau ir mintyse carpet cleaning las vegas šypsausi, kad valgyti gausiu greičiau nei kiti. Virtuvėje maisto carpet cleaning las vegas nešiotojų pakanka, o indų plovėjų savanoriu nėra nagų lakas nusilups. Nutariu, kad išplovus kelias lėkštes man nieko nenutiks ir einu į virtuvę žiūrėti, kaip veikia dezinfekavimo mašina. Virėja tai parodo taip greitai, jog aš net nespėju suprasti, ką apskritai turiu daryti. Kadangi indai kol kas švarūs, einu valgyti. Man bededant antrą kąsnį į burną ateina viena VDU SA narė ir pasako, kad manęs labai reikia virtuvėje, nes niekas kitas nemoka naudotis dezinfekavimo mašina. Palieku maistą ir einu. Mintyse rezgu planą, kaip išsisukti nuo darbo su ta mašina, nes visa, kas bent kiek susiję su technika, man yra neįveikiama mįslė. carpet cleaning las vegas Valgyklos darbuotoja jau šaukia ant manęs, kad greičiau ruoščiau sriubines lėkštes. Skubinu plovėjas. Spaudžiu raudoną mygtuką. Atrodo, veikia. Jaučiuosi pakylėtai, tačiau euforiją nutraukia šūksnis: trūksta antrų patiekalų lėkščių . Bebaigiant plauti nesuskaičiuojamą galybę indų, pagaunu sistemą ir pasijaučiu tikra dezinfekavimo eksperte. carpet cleaning las vegas Šlapia nuo galvos iki kojų, nevalgiusi, išbrinkusiais pirštais ir apsilupusiais nagais išeinu iš virtuvės. Ekstremali, bet labai linksma patirtis.
Dienotvarkėje simuliaciniam žaidimui skirtos 4 valandos. Man tai nepatinka nuo pat pradžių. Studentų atstovybės nariai persirengia kariniais drabužiais, kardinaliai pasikeičia ir griežtai sukviečia visas komandas į joms paskirtas vietas. Dėl to, kad negražiai sustojame, mums liepia daryti atsispaudimus ant šlapios žolės. Nekenčiu simuliacinio žaidimo. Padrikai įkuriame carpet cleaning las vegas būstinę, carpet cleaning las vegas pakabiname vėliavą (kurią gana greitai pavagia, nes visgi vėliavą reikia saugoti) ir išsiskirstome kiekvienas esame paskirtas į tam tikrą kariuomenės padalinį. Stadione sutinku kitus karo policininkus . Turime vykdyti nurodymus, o už pasyvumą esame baudžiami carpet cleaning las vegas fiziniais pratimais. Prapliumpa lietus, šlampame, carpet cleaning las vegas šąlame. Imu nuoširdžiai gailėtis, kad nelikau namuose. Mūsų padalinio vadovė užduoda loginius klausimus, o už atsakymus gauname hint us , kurie bus reikalingi viktorinoje. Atspėjusi vieną klausimą pagaunu azartą. Pradeda darytis įdomu. Atspėju ir dar kelis. Simuliacinis žaidimas ima po truputį carpet cleaning las vegas patikti. Gaunu du hint us ir laiminga grįžtu pas savo grupės narius. Netrukus kai kurie kariuomenės padaliniai parodo, ką nuveikė per duotą laiką. Prasideda viktorina. Gauti raktažodžiai padeda atsakyti į klausimus. Labai smagu atspėti tuos, kurių neįveikia carpet cleaning las vegas kitos grupės.
Tą patį vakarą dalyvaujame ir naktiniame žygyje stovyklos teritorijoje. Pagal nuorodas turime rasti tam tikras vietas. Bėgti sunku, nes lyja, slidu ir tamsu. Gavę vieną užduotį, visa Žydruolių komanda pasileidžiame bėgti. Sekundei nusuku akis į šoną ir pajuntu, kad viduryje kiemo stovime tik d

No comments:

Post a Comment