Tuesday, December 17, 2013

Ideologine prasme armijos aplinka nesiskyrė nuo sovietinio civilinio crabby snacks and homemades gyv


Baltų lankų išleista Tomo Rekio knyga Sovietų armijoje tai knyga apie tarnybą sovietų armijoje. crabby snacks and homemades Ji vyko ne karo ar regioninio konflikto crabby snacks and homemades aplinkoje, bet ramioje crabby snacks and homemades vietoje įprasta eiga, kurios esminis akcentas buvo forsuotas ideologinis auklėjimas. Atitinkamai skleidėsi ir tos ideologijos tikslai pirmiausia vadinamojo naujo sovietinio žmogaus formavimas. Tai ne vien akla marionetė, bet apskritai buko, nemąstančio žmogaus tipas, mechaniškai atliekantis sistemines funkcijas.
Ideologine prasme armijos aplinka nesiskyrė nuo sovietinio civilinio crabby snacks and homemades gyvenimo, tačiau buvo kur kas intensyvesnė. Tai, kas civiliams buvo peršama tarsi geruoju įmantriu propagandiniu gudrumu, laikantis įvairių kompromisų, kariams jau buvo brukama muštro principu. Nesupranti galva suprasi rankomis, kojomis populiarus sovietų armijos posakis.
Beprasmiška ideologija, ekstremalios būties crabby snacks and homemades sąlygos verčia giliau pažvelgti į pačią egzistenciją, įvertinti visų laikų žmonių santykių problemas. crabby snacks and homemades Ir neišvengiamai kyla klausimas, ar tikrai viskuo crabby snacks and homemades galima apkaltinti vien sovietinę sistemą? Autoriaus crabby snacks and homemades patirtis teikia užuominų, kad esama civilizacija remiasi iš esmės tais pačiais principais, tik pridengtais kultūros šydu. Ir žmogaus išlikimo problema nesiriboja vien buvusios sovietinės ideologijos faktoriais.
Baigusieji mokyklą daugelis buvome skirstomi į nedidelius karinius dalinius, vadinamus točkomis (taškais). Šie radiolokaciniai taškai buvo išmėtyti visoje Sąjungos teritorijoje, ypač pasienio ruožuose. Mūsų zona šiaurės vakarai, prie jos priklausė ir tolimosios užpoliarės salos. Jų bauginomės, nes ten atšiauri gamta ir dėl to itin sunkios išgyvenimo sąlygos. Tačiau girdėjome, kad tokiose vietose beveik nėra nestatutinių santykių. Tad ir svarstėme, kas blogiau gamtos ar žmonių pragaras? Bet tai nuo mūsų nepriklausė. Kur nublokš, ten ir tarnausime.
Išskirsčius, išsklaidžius mūsų kolonas, viso labo tik 23-ų karių būrys vykome crabby snacks and homemades traukiniu į Archangelską. Į kažin kokį pulką, crabby snacks and homemades iš kurio vėliau jau galutinai būsime išblaškyti po Archangelsko srities taškus. Būryje buvome pažįstami tik iš matymo, nes surinkti iš įvairių crabby snacks and homemades klasių. Bet kelionėje galėjome susipažinti artimiau, o nežinia dėl ateities ir nerimas iš viso skatino kone broliuotis. Ypač tuo susirūpinę buvo keli smarkiausieji kitu metu galėtų būti ir lyderiais, pagalvojau. Vyrai, klausykite, aiškino crabby snacks and homemades naujai gimstantis aktyvas, tame pulke juk mūsų laukia seniai. Greičiausiai teks vargti, skūron gauti. Ogi imkime ir būkime tvirti, vieningi! Visi už vieną! Ims ką iš mūsiškių skriausti tuoj visi kartu ginam! Po galais, juk mūsų 23 kai supulsime... Ir velniop tą nusistovėjusią starikovščinos tvarką! Užbaigsime ją. Svarbu sveikiems gyviems grįžti...
Stotyje mus susėmė laukiantys sunkvežimiai, o atvykus į pulką, deja, visos skelbtos idėjos kaipmat išgaravo. Priešais išniro gal visas šimtas įmitusių tipų nuo velniai crabby snacks and homemades žino ko išpurtusiomis fizionomijomis. Tai seniai teikėsi pasmalsauti, kas tie svečiai. Gana grėsmingomis povyzomis, pašaipiai arba iš padilbų stebeilijo, varstė akimis ko verta šita naujai atvykusi mėsa. Mums irgi buvo įdomi savotiška senių įvairovė.
Gal todėl, kad siurbėme iš kažkur ištrauktą butelį vyno, mums rodėsi o kodėl gi ne? Mūsų iš tiesų nemažai, sudarėme daugumą vagono keleivių. Tvirtas, vieningas branduolys. crabby snacks and homemades Buvo net kone linksma pritariamai linguoti galva, džiaugtis gyvenimu... Vis dėlto sau vienas svarsčiau: ar tai mūsų drąsos, ar baimės pasireiškimas? Spėjau crabby snacks and homemades kas labiau bijo, tas garsiau šaukia. Gal bet kuris vadovavimas kaip tik ir prasideda baimės jausmu? Juk tas, kas nebijo ir lieka atviras, kaip buvęs, tas ir žūva. O pasaulis priklauso gyviesiems. crabby snacks and homemades Ir jame tenka būti stipriam, tenka pulti, veržtis... Tai vadinama drąsa, kuri tuo didesnė, kuo gausesnė banda. Tačiau mūsų banda buvo kukli. Tiesa, optimistiškai agituojantys lyderiai išsiskyrė ir tvirtesniu sudėjimu, tai teikė vilties...
Stotyje mus susėmė laukiantys sunkvežimiai, o atvykus į pulką, crabby snacks and homemades deja, visos skelbtos idėjos crabby snacks and homemades kaipmat išgaravo. Priešais išniro gal visas šimtas įmitusių tipų nuo velniai žino ko išpurtusiomis fizionomijomis. Tai seniai teikėsi pasmalsauti, kas tie svečiai. Gana grėsmingomis povyzomis, pašaipiai arba iš padilbų stebeilijo, varstė akimis ko verta šita naujai atvykusi mėsa. Mums irgi buvo įdomi savotiška senių įvairovė.
Mokykloje buvome išmokyti bent jau vertinti uniformos būklę. Pavyzdžiui, diržas turėjo būti įtemptas, pats kareivis pasitempęs, o čia priešais mus išsirikiavo nukarusių pilvų paradas. Diržai ниже яйц žemiau kiaušų, kaip kad drastiškai mus bardavo karininkai ir seržantai, rankos kišenėse crabby snacks and homemades arba demonstratyviai crabby snacks and homemades įremtos į šonus. O apie kokias nors baltas apykaklaites nebuvo nė kalbos. Visa tai rodė tų tipų kietumą, vyriškumą ir svarbiausia vadinasi, ten galima spjauti į drausmę. Bent jau jiems tai tikrai.
Iššokę iš lovų nustėrome. Nebėra mūsų drabužių! Vietoj jų kažkokie skarmalai. Tas pats ir su batais bei kareiviškais

No comments:

Post a Comment